PENGENALAN

Number of View: 23787

Blog Rasmi Jabatan Peguam Negara (AGC) merupakan versi terbaru yang dilancarkan pada 25 Ogos 2010.  Pengujudan Blog Rasmi AGC telah bermula sejak Oktober 2008 selaras dengan arahan Kerajaan dalam memperbanyakkan sumber komunikasi di antara Kementerian/Jabatan dengan rakyat.

Blog ini juga merupakan platform AGC dalam menyampaikan sumber maklumat berkaitan perundangan dan maklumat am untuk dikongsi bersama warga AGC dan pembaca di samping menambah baik saluran penyampaian/komunikasi kepada rakyat melalui perhubungan atas talian (online).

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin