Archive for September, 2016

Hibah

Number of View: 5045Pengenalan
1.    Hibah merupakan suatu kaedah pemilikan harta secara sah di sisi hukum Syarak. Dari segi bahasa, hibah bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk ain atau manfaat, manakala menurut Syarak pula, hibah bermaksud suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan(‘iwad).
Hukum
2.   [...]

DIYAT

Number of View: 4266PENGENALAN
1.    Diyat adalah perkataan dari bahasa Arab. Menurut hukum syarak, Diyat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pesalah kepada wali atau ahli waris kepada mangsa sebagai ganti rugi kerana telah mencederakan anggota badan atau melukakan atau membunuh mangsa.
2.    Dalil pensyariatan mengenai diyat telah dinyatakan dalam firman Allah S.W.T. dalam surah [...]

PELANTIKAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM: PEWUJUDAN SUATU HUBUNGAN KONTRAKTUAL YANG UNIK DAN ISTIMEWA

Number of View: 2773PELANTIKAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM: PEWUJUDAN SUATU HUBUNGAN KONTRAKTUAL YANG UNIK DAN ISTIMEWA
Pelantikan seseorang individu dalam perkhidmatan awam mewujudkan suatu bentuk hubungan kontraktual yang unik dan istimewa dengan Kerajaan. Terma perkhidmatan dan kelakuan seorang pegawai awam adalah tertakluk kepada undang-undang, peraturan-peraturan dan pekeliling-pekeliling yang dikeluarkan oleh Kerajaan dari masa ke semasa sepanjang beliau [...]

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin