Archive for January, 2016

APAKAH KERJASAMA AWAM SWASTA ? (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)

Number of View: 6364APAKAH KERJASAMA AWAM SWASTA ?

(PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)
A.        PENGENALAN
1.        Secara amnya, Kerjasama Awam Swasta (Public Private Partnership) (“PPP”) merupakan suatu perkiraan yang wujud antara pihak awam iaitu Kerajaan dengan syarikat swasta berhubung dengan penyampaian suatu projek kepada Kerajaan di mana semua projek kos bagi tujuan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat swasta [...]

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin