Archive for November, 2015

JUAL BELI TAWARRUQ DALAM ISLAM

Number of View: 19448JUAL BELI TAWARRUQ  DALAM ISLAM
PENGENALAN
1.    Berdasarkan kitab Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Jilid 14, halaman 147, tawarruq adalah merujuk kepada akad pembelian sesuatu barang secara kredit, kemudiannya barang tersebut dijual semula kepada pembeli yang lain, secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga belian asal. Penjualan semula tersebut dibuat bagi mendapatkan wang tunai.
2.    Perenggan [...]

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin