Archive for October, 2015

BERKERJA SEBAGAI IBADAH

Number of View: 4447BERKERJA SEBAGAI IBADAH
Islam amat mengambil berat tentang usaha untuk mencari nafkah di dunia ini dengan syarat kerja tersebut mestilah yang menepati Syarak seperti tempat yang halal dan sumber yang halal.
Rasulullahah S.A.W juga menjalan tugasan sebagai seorang pengembala kambing sebelum diutuskan sebagai seorang Rasul kerana penghidupan di dunia ini memerlukan nafkah untuk menampung [...]

PENGENALAN KEPADA UNDANG-UNDANG TANAH

Number of View: 13763PENGENALAN KEPADA UNDANG-UNDANG TANAH
Undang-undang tanah yang dikenali sebagai Kanun Tanah Negara 1965 (“KTN”) adalah satu undang-undang yang menguna pakai Sistem Torrens. Sistem Torrens ini adalah satu sistem pegangan / pemilikan tanah yang telah diperkenalkan oleh Sir Robert Torrens pada tahun 1858 di Australia Selatan.Ciri-ciri utama sistem ini adalah setiap pemberimilikan tanah / pemilikan [...]

JAWATANKUASA KHAS INTEGRITI, JABATAN PEGUAM NEGARA

Number of View: 4837JAWATANKUASA KHAS INTEGRITI, JABATAN PEGUAM NEGARA

Penubuhan Jawatankuasa Khas Integriti, Jabatan Peguam Negara
1.    Pada 24 Julai 2013, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mengeluarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil.6/2013: Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam  (PP 6/2013).  Tujuan Pekeliling tersebut adalah untuk memaklumkan bahawa setiap agensi Kerajaan perlu menubuhkan Unit Integriti sebagai focal point [...]

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin