Archive for June, 2014

PALESTIN : KURINDUI BARAKAHMU – BAHAGIAN 13

Number of View: 518613. MAKAM NABI YUNUS A.S.
87. “Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya[3], maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, “Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. 88.” Maka Kami [...]

RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 KELANTAN – SEJAUHMANA DAPAT DIIMPLIMENTASIKAN.

Number of View: 8477PENDAHULUAN
Artikel ini tidak bertujuan memberikan pandangan mewakili mana-mana pihak. Maklumat dalam artikel ini hanyalah sekadar untuk renungan dan sama-sama menilai antara hasrat dan realiti. Di samping itu, artikel ini juga tidak menyatakan pendirian jabatan mahupun individu, cumanya sekadar bagi kita memahami dari segi sejarah dan kekangan-kekangan yang ada serta bakal timbul. Artikel [...]

USUL FIQH ZAMAN SAHABAT

Number of View: 15748Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang menghuraikan tentang kaedah-kaedah yang dipakai oleh para imam mujtahid dalam menetapkan hukum syarak dari nas. Usul fiqh adalah satu-satunya manhaj ilmiah Islam dalam mengistinbat hukum syarak. Ia merupakan tatacara dalam memahami serta menzahirkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah ketika merumus hukum hakam. Namun, pentafsiran yang dilakukan adalah [...]

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin