Archive for the ‘Undang-Undang/Perundangan’ Category

Hibah

Number of View: 5038Pengenalan
1.    Hibah merupakan suatu kaedah pemilikan harta secara sah di sisi hukum Syarak. Dari segi bahasa, hibah bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk ain atau manfaat, manakala menurut Syarak pula, hibah bermaksud suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan(‘iwad).
Hukum
2.   [...]

DIYAT

Number of View: 4262PENGENALAN
1.    Diyat adalah perkataan dari bahasa Arab. Menurut hukum syarak, Diyat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pesalah kepada wali atau ahli waris kepada mangsa sebagai ganti rugi kerana telah mencederakan anggota badan atau melukakan atau membunuh mangsa.
2.    Dalil pensyariatan mengenai diyat telah dinyatakan dalam firman Allah S.W.T. dalam surah [...]

SEJARAH RINGKAS KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG SYARIAH DAN MAHKAMAH SYARIAH

Number of View: 8120SEJARAH RINGKAS KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG SYARIAH DAN MAHKAMAH SYARIAH
1.    Pada zaman kesultanan Melayu, undang-undang yang dilaksanakan oleh institusi keadilan ialah undang-undang Islam dalam segala aspek walaupun institusi keadilan tidak dinamakan sebagai mahkamah Syariah. Pelaksanaan undang-undang Islam dan kehakiman Syariah di negara ini telah dimulakan pada abad ke-14. Teori ini adalah berasaskan kepada penemuan [...]

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin