Archive for the ‘Pengetahuan Islam’ Category

Hibah

Number of View: 5038Pengenalan
1.    Hibah merupakan suatu kaedah pemilikan harta secara sah di sisi hukum Syarak. Dari segi bahasa, hibah bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk ain atau manfaat, manakala menurut Syarak pula, hibah bermaksud suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan(‘iwad).
Hukum
2.   [...]

DIYAT

Number of View: 4262PENGENALAN
1.    Diyat adalah perkataan dari bahasa Arab. Menurut hukum syarak, Diyat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pesalah kepada wali atau ahli waris kepada mangsa sebagai ganti rugi kerana telah mencederakan anggota badan atau melukakan atau membunuh mangsa.
2.    Dalil pensyariatan mengenai diyat telah dinyatakan dalam firman Allah S.W.T. dalam surah [...]

BERKERJA SEBAGAI IBADAH

Number of View: 4447BERKERJA SEBAGAI IBADAH
Islam amat mengambil berat tentang usaha untuk mencari nafkah di dunia ini dengan syarat kerja tersebut mestilah yang menepati Syarak seperti tempat yang halal dan sumber yang halal.
Rasulullahah S.A.W juga menjalan tugasan sebagai seorang pengembala kambing sebelum diutuskan sebagai seorang Rasul kerana penghidupan di dunia ini memerlukan nafkah untuk menampung [...]

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin