Selamat Datang ke Blog Rasmi AGC

Blog Rasmi Jabatan Peguam Negara (AGC) diwujudkan selaras dengan arahan Kerajaan dalam memperbanyakkan sumber komunikasi di antara Kementerian/Jabatan dengan rakyat.

PALESTIN : KURINDUI BARAKAHMU – BAHAGIAN 15

Number of View: 39

15.JERUSALEM : TEMPAT NABI ISA A.S.DISALIB.

Di dalam surat An Nisaa’ ayat 157 dinyatakan  bahawa Nabi Isa tidaklah dibunuh mahupun disalib oleh orang-orang kafir. Adapun orang yang mereka salib adalah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah s.w.t. seperti Nabi Isa a.s.(sebahagian ulama berpendapat orang yang menyerupainya adalah muridnya yang mengkhianatinya yang bernama Judas Iscariot)

“ …..dan kerana ucapan mereka: “Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (An Nisaa’ : 157)

Sesungguhnya Nabi Isa a.s.telah diselamatkan oleh Allah s.w.t dengan diangkat ke langit  dan ditempatkan di suatu tempat yang hanya Allah s.w.t. yang maha tahu.Hal ini telah diceritakan di dalam Al-Quran Surah An- Nisaa’ ayat 158 :

“Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan kepada ayat yang sama, sebahagian kecil umat Islam pula  berpendapat bahawa Nabi Isa a.s. diselamatkan dari kematian di tiang salib, kemudian telah wafat sewajarnya bagi manusia, dengan demikian darjat baginda telah ditinggikan oleh Allah s.w.t dengan terhindar dari kematian di tiang salib.Walaubagaimanapun, sebilangan besar umat Islam mempercayai Nabi Allah Isa telah diangkat beserta dengan jasad-jasadnya sekali ke Sisi-Allah. Hal ini berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku ketika Nabi Allah Isa bersama kaum Hawariyyun (12 orang) menjamah makanan moreh terakhir bersama dalam peristiwa Santapan Terakhir (The Last Supper). Pada waktu itu Nabi Isa ada menyebutkan yang salah seorang dari kaum Hawariyyun akan mengkhianatinya .

PALESTIN : KURINDUI BARAKAHMU – BAHAGIAN 14

Number of View: 39

14.BETHLEHEM : TEMPAT KELAHIRAN NABI ISA A.S.


Firman Allah s.w.t di dalam Surah Al Imran ayat 45 :

“(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Wahai Maryam, sesungguhnya Allah  menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah).”

Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa Al-Masih telah dilahirkan di bawah sebatang pokok   tamar (kurma) di suatu tempat yang diberi nama Bethlehem (Baitul lahm), Palestin (filistin). Kelahiran Isa dianggap ajaib, diceritakan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Dalam cerita Islam disebutkan datangnya malaikat kepada Maryam mengkhabarkan bahawa dia akan segera melahirkan seorang putera.Maryam amat terkejut dan menjawab kepada Malaikat mana mungkin kerana dia tidak pernah disentuh seorang lelaki pun.Jibril kemudian menjawab:

Surah Maryam ayat 21:

“Jibril berkata: “Demikianlah”. Tuhanmu itu berfirman: “Hal itu adalah mudah   bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”.

Mengenalpasti Kartel di bawah Akta Persaingan 2010

Number of View: 25

Kerajaan Malaysia telah meluluskan satu Akta yang bertujuan untuk membendung aktiviti anti persaingan yang telah melemahkan kuasa pengguna di samping meningkatkan dan memelihara proses persaingan itu sendiri. Persaingan yang baik akan berupaya menurunkan harga barangan dan memberi lebih pilihan kepada pengguna seterusnya memajukan lagi ekonomi Negara.

Antara focus utama Akta tersebut adalah perjanjian anti persaingan dan penyalahgunaan kuasa pasaran. Di dalam artikel kali ini kita akan memberi lebih tumpuan kepada Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 (AP2010). Ianya melarang sesuatu perjanjian, bertulis ataupun tidak, mendatar dan menegak yang mempunyai matlamat atau kesan menghalang, menyekat atau menggangu persaingan secara signifikan dalam apa-apa pasaran bagi barangan atau perkhidmatan.

Seksyen 4 turut menetapkan bahawa mana-mana perusahaan yang berjanji sesame mereka untuk menetapkan harga melalui satu pakatan adalah melakukan kesalahan di bawah peruntukkan seksyen ini. Di dalam hal ini, Adlan Abdul Razak di dalam artikelnya, “Harga Ayam dan Akta Persaingan 2010,” [1] mengariskan beberapa ciri-ciri yang boleh digunakan untuk mengenalpasti samaada terdapat sesuatu pakatan atau kartel di dalam pasaran. Ciri-ciri tesebut ialah:

  1. hanya mempunyai sedikit pesaing yang memudahkan mereka untuk bekerja sama;
  2. menawarkan produk yang serupa;
  3. sekatan kemasukkan pesaing-pesaing baru yang tinggi seperti modal yang tinggi yang diperlukan;
  4. mempunyai saluran komunikasi sesama mereka, mungkin melalui persatuan; dan
  5. mempunyai kapasiti pengeluaran yang tidak digunakan yang memberikan lebih insentif kepada perusahaan untuk bekerja sama bagi mengelakkan persaingan harga.
Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin